Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem

GEZOCHT – DIRIGENT VOOR JEUGDORKEST

De Verenigde Vrienden Adegem wensen een jeugdorkest op te richten om beginnende muzikanten de kans te geven op een plezante manier in groep te musiceren.
Ons doel is om jonge (en zo mogelijk ook oudere) muzikanten een leuke omgeving aan te bieden om zich te vervolmaken in de muziek.
Naast het muzikale willen wij ook activiteiten aanbieden die de groepssfeer bevorderen. Zo organiseerden wij in het verleden kampen waarin wij repetities combineerden met allerlei groepsactiviteiten.
Van onze dirigent verwachten wij dat hij tijd en interesse heeft om aan deze activiteiten deel te nemen.

Alhoewel wij een fanfare zijn en dus in eerste instantie mikken op muzikanten die een blaasinstrument bespelen sluiten wij andere instrumenten niet uit.
Hoe ver wij hier in kunnen gaan, wordt met de dirigent overlegd.

Het is de bedoeling om met het orkest te starten in de maand september (indien mogelijk kan reeds in de maand mei gestart worden).
Repetities gaan wekelijks door op zaterdagavond (behalve tijdens de verlofperiodes) van 18.00 uur tot (ongeveer) 19.15 uur in de lokalen van de Verenigde Vrienden Adegem.

Werk je graag met jonge muzikanten, heb je een goed contact met jongeren en weet je hoe hen te enthousiasmeren?
Heb je zin om je schouder te zetten onder de uitbouw van een orkest van jonge en beginnende muzikanten?
Ben je bereid ook naast het muzikale mee te werken aan andere activiteiten?

Neem dan met ons contact via lyl.matthys@telenet.be.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.