Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem


GEZOCHT – DIRIGENT VOOR JEUGDORKEST

De Verenigde Vrienden Adegem wensen een jeugdorkest op te richten om beginnende muzikanten de kans te geven op een plezante manier in groep te musiceren.
Ons doel is om jonge (en zo mogelijk ook oudere) muzikanten een leuke omgeving aan te bieden om zich te vervolmaken in de muziek.
Naast het muzikale willen wij ook activiteiten aanbieden die de groepssfeer bevorderen. Zo organiseerden wij in het verleden kampen waarin wij repetities combineerden met allerlei groepsactiviteiten.
Van onze dirigent verwachten wij dat hij tijd en interesse heeft om aan deze activiteiten deel te nemen.

Alhoewel wij een fanfare zijn en dus in eerste instantie mikken op muzikanten die een blaasinstrument bespelen sluiten wij andere instrumenten niet uit.
Hoe ver wij hier in kunnen gaan, wordt met de dirigent overlegd.

Het is de bedoeling om met het orkest te starten in de maand september (indien mogelijk kan reeds in de maand mei gestart worden).
Repetities gaan wekelijks door op zaterdagavond (behalve tijdens de verlofperiodes) van 18.00 uur tot (ongeveer) 19.15 uur in de lokalen van de Verenigde Vrienden Adegem.

Werk je graag met jonge muzikanten, heb je een goed contact met jongeren en weet je hoe hen te enthousiasmeren?
Heb je zin om je schouder te zetten onder de uitbouw van een orkest van jonge en beginnende muzikanten?
Ben je bereid ook naast het muzikale mee te werken aan andere activiteiten?

Neem dan met ons contact via lyl.matthys@telenet.be.


Vaarwel Jacques

De Verenigde Vrienden hebben vanmorgen samen met de familie en talrijke aanwezigen in de kerk te Adegem afscheid genomen van Jacques De Roo.
Jacques was jarenlang vaandrig van onze fanfare en was altijd graag bij het gezelschap.
Heel veel sterkte aan de familie.
Rust zacht, Jacques !


VVA-weekend

De Verenigde Vrienden trokken het tweede weekend van september richting Oostduinkerke.
De weergoden waren ons goedgezind en op zaterdag stond er een uitstap gepland naar Plopsaland.
Niet enkel om het park te bezoeken – de Verenigde Vrienden hebben daar immers 2 maal het beste van zichzelf gegeven.
Kort na de middag mochten ze een wandelconcertje geven en in de late namiddag liepen ze voor de parade van de alomgekende Studio 100-figuren.
Niet alleen voor de kleinsten onder ons een onvergetelijke namiddag !
Zondagvoormiddag nog een aperitiefje in de duinen om na de middag allen richting Adegem te komen.
Dank aan de werkgroep om dit weekend te organiseren ! Zeker voor herhaling vatbaar, zowel voor de muzikanten als de niet-spelende familieleden.


Kamiel is geboren !

Op 13 augustus 2016 werd Kamiel De Dobbelaere geboren. Kamiel is het zoontje van Tim De Dobbelaere en Tine Van De Kerckhove.
Felicitaties aan de trotse ouders, familie De Dobbelaere en de muzikale familie Van De Kerckhove.


Welkom Kaat

Op 4 juli ll. werd een nieuw muzikantje geboren – Kaat – dochtertje van Benny Fokke en Cindy Forré.
Gefeliciteerd aan de trotse ouders, aan grote broer Lars en de ganse familie.


Kouterconcert

Op zondagmorgen 3 juli speelden de Verenigde Vrienden Adegem een concert op de Kouter tijdens de bloemenmarkt.
Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind waardoor het publiek eerder beperkt bleef.